Finansal Hizmetlerimiz

İŞLETME ANALİZİ

Firmanın tarafımızca tanınması , doğru anlanması ve anlatılması amacıyla işletme analizi yaparak firmanın güçlü yönleri ve gelişime açık yönleri tarafımızca belirlenmektedir.

FİNANSAL ANALİZ

Firmanın tarafımızca tanınması, kredi sağlayıcılarının firmayı hangi gözle gördüğü ,güçlü ve gelişime açık yönlerinin tespit edilmesi amacıyla firmada yapacağımız çalışmalar doğrultusunda finansal yapısı detaylı analiz edilmektedir. Gelişime yönelik planlama yapılarak , firma stratejisinin finansal planlamaya bağlı olarak belirlenmesi konusunda yönlendirim yapılmaktadır.

FİNANS KURUMLARI/BANKALAR

Günümüzde firma bilançolarında kaynak tarafında önemli bir ağırlığa sahip olan kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların karlılık üzerinde yoğun bir şekilde baskısı olmaktadır. Bundan dolayı banka kredilerinin firma yapısı doğrultusunda planlı olarak yönetimi büyük önem taşımaktadır.

Sektördeki bilgi ve tecrübemizle firmanın kredi yapısı üzerinde yapacağımız çalışmalarla finansman giderinin azalmasına yönelik yol haritası belirlenmektedir.

Banka limit ,risk ve kredi vade takibi yapılmaktadır.

Banka limitlerinin firma potansiyeli ve büyüme stratejisi doğrultusunda güncellenmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

NAKİT AKIŞ RAPORLARININ HAZIRLANMASI

Firmalarda günlük sorun gibi görünen asıl olarak geçmişten kaynaklı ve plansızlıktan oluşan nakit akışı bozulmalarının dengelenmesine yönelik nakit akış raporu hazırlanmaktadır.

FİNANSAL PLANLAMA ve SATIŞ HEDEFLERİ BELİRLEMEK

Firmanın kısa vade stratejileri doğrultusunda kendisine ışık tutacak proforma bilanço ve gelir tablosu hazırlanmaktadır .Buna bağlı olarak satış hedefleri belirlenmekte ve takibi sağlanmaktadır.

STOK YÖNETİMİ

Firmanın mevcut stok yönetimi analiz edilerek gelişime açık yanlarının tespiti ve iyileştirme konusunda yönlendirim , düzenli olarak takibi yapılmaktadır. Burada firmanın gereksiz stok maliyetinin tespiti ve minimize edilmesi hedeflenmektedir.

ALACAK YÖNETİMİ

Firmanın finansal yapısı doğrultusunda uygun alacak yönetimi ve vadeleri belirlenmektedir. Ödeme ve tahsilat vadeleri uyumlu hale getirmek , burada oluşacak finansman maliyetini asgariye indirmek konusunda çalışmalar yapılarak ,raporlanmakta ve düzenli takibi sağlanmaktadır.

MÜŞTERİ VE ÜRÜN ANALİZİ

Firmanın mevcut müşteri yapısı incelenerek belli büyüklükteki müşterilerin düzenli olarak istihbarat çalışması yapılmaktadır.

Üretimini gerçekleştirmiş olduğu ürün ve hizmetlerin karlılık/verimlilik analizlerine yönelik raporlar hazırlanmakta ve düzenli takip edilmektedir.