Finansal Yönetim Danışmanlığı

Finans Yönetim Danışmanlığı

Finans Yönetim Danışmanlığı, alanında tecrübeli, firmadan bağımsız çalışan kişi ya da kişilerin, firmanın mevcut finansal yapısının tespitine yönelik analizler gerçekleştirilerek, kısa ve orta vadeli planlamalara yönelik önerilerin yapılması ve bu önerilerin düzenli takip edilmesi sürecidir.

Firmanın mevcut durumunun tespiti konusunda, finansal tablolar ve mali veriler üzerinde detaylı analizler yapan, firmanın güçlü ve gelişime açık yönlerinin tespit eden, iyileştirme projeksiyonunu belirleyen ve takip eden kişi Finans Danışmanıdır.

Finans Yönetim Danışmanının Özellikleri

 • Genel muhasebe bilgisine hâkim,
 • Finansal tabloları yorumlayabilen,
 • Banka hizmet ve ürünleri konusunda bilgili,
 • Dış Ticaret uygulamalarını bilen,
 • Araştırma ve yeni şeyler öğrenmeye açık,
 • Analitik düşünme yeteneği güçlü,
 • Tarafsız bir bakış açısına sahip,
 • Kriz yönetiminde hızlı karar verebilen,
 • Çözüm odaklı,
 • Organizasyon yeteneği güçlü,
 • İletişim, motivasyon, yönetme becerilerine sahip,
 • İnsan ilişkileri kuvvetli,
 • Danışmanlık yapacağı şirketin kültürünü anlayan ve değişime karşı nasıl bir direnç göstereceğini kestirebilen,
 • Sonuçları ve nedenlerini doğru değerlendiren, doğru çözüm önerileri sunan ve doğru karar veren,
 • İkna yeteneği gelişmiş, yaptığı değerlendirmeleri ve çözümleri kabul ettirebilen,
 • Yaratıcı ve özgüven sahibi kişidir.

Uygulama Sürecimiz

Çalışmaya başladığımız firmaya ilk olarak, firma ve firma ortaklarının tarihçesi, İşletme Stratejisi ve Hedefleri, Örgütlenme ve Yönetim Yapısı Analizi, Üretim Sistemi Analizi, Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi, İşletmenin Finansal Yapı Analizini içeren 40 sorudan oluşan İşletme Analiz Raporu hazırlanmaktadır. Bu rapor sayesinde Firmanın detaylı olarak tarafımızca tanınması, sektör ve pazarın anlaşılması sağlanmaktadır. Ayrıca firmanın güçlü ve gelişime açık yönleri belirlenmektedir.

İkinci adımda firmanın son 3 yıllık detay mali verileri alınarak, banka sistemine uygun spread çalışması yapılmaktadır. Bu sayede firmanın finansal yapısı detaylı olarak analiz edilebilmektedir. Kurumların kredi sağlayıcılarının gözünde nasıl göründüğü ortaya çıkarılmaktadır. Bu durum üzerinde çalışma yapılması gereken kalemler belirlenmekte ve iyileştirilmesi konusunda tavsiyeler sunulmaktadır.

Yapılan detaylı spread incelemesi ile firma finans tablolarını etkileyen mali rasyolar çıkarılarak yorumlanmaktadır.

Firmaya Raporların Sunulma Süreci

Firma analiz raporu ve spread çalışması sonrasında firma yetkililerine yapılan firma “Finans İnceleme Sunumu” aktarılmaktadır.

İlgili sunumda;

 • Firmanın faaliyet sürecinin öğrenilmesi ile firmanın finansal yapısına dolaylı olarak etki eden faktörler,
 • Finansal yapısının güçlü ve zayıf yönleri,
 • Güçlü yönlerinin daha etkin kullanılabilmesi için geliştirilebilecek stratejiler,
 • Gelişime açık alanları için tavsiye edilen uygulamalar,
 • write my paper for me you are seriously interested in writing your classes essays, you must adhere to some great tips to become a superb essay writer. Fantastic essay writing abilities can set you at an edge over your competitors, which makes you better than them at the field. Below are some suggestions for how best to turn into an essay writer.

  style=”background: 0px 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;”>Firma yapısı ile uygun yabancı kaynak kullanımı yönünde tavsiyeler,

 • Firmanın karlılığına direkt etkisi olan giderlerin dağılımı ve yönetimi için yol haritası

Bulunmaktadır.

Firma yetkililerine ilgili raporların sunumu sonrasında firma talebine göre;

 • İlgili tavsiyelerin düzenli takibi ve aylık raporlar hazırlanması süreci başlatılabilir
 • İlgili tavsiyeler 3 er aylık dönemlerde rapor hazırlanarak takip ve kontrol edilebilir.

Neden Finans Yönetim Danışmanlığı

Ülkemizin gelişiminde önemli yapı taşlarından olan KOBİ’lerin, doğması, büyümesi, gelişmesi ve mevcudiyetlerini korumaları büyük önem arz etmektedir. Günümüz koşullarında işletmelerin kuruluş gayesi olan karlılığı arttırmaları ve sürdürülebilir kılmaları, sadece ürettikleri ürün ve hizmetlerin satışıyla mümkün olmamaktadır. Farklılığı oluşturacak, rekabet gücünü arttıracak, temel unsur olarak işletmenin finansal yapısı ön plana çıkmaktadır. Sağlam ve güçlü finansal yapılar firmalara faaliyetleri ile daha uyumlu finansal çözümler ve uygun maliyetli yabancı kaynağa ulaşım imkânı sağlayacaktır.

Finans Yönetim Danışmanı firmanın rakiplerine göre avantaj sağlayacak bu yapının oluşması için, finans yapısının daha planlı ve programlı yönetilmesi konusunda tavsiyelerde bulunmakta ve farkındalığı arttırmaktadır.